Getuigenis Maximilien

Overgewicht en obesitas heeft het niveau van een epidemie bereikt! Wetenschappelijk onderzoek toont eveneens aan dat de problematiek sterk wordt onderschat door zorgverstrekkers en de WHO waarschuwt voor het al te veel normaliseren van de toestand.

Maximilien, 10 jaar, voelt zich naar eigen zeggen gelukkig, heeft geen nood aan sport en beweging maar blijkt op de weegschaal overgewicht te hebben met gevaar voor gezondheidsproblemen voor de rest van zijn leven. Hij houdt zichzelf voornamelijk bezig met beeldscherm activiteiten zoals play station, televisie en computer spelletjes, en gebruikt medicatie omdat zijn concentratieproblemen en hyperactiviteit negatieve invloed hebben op zijn schoolactiviteiten.

Om kinderen met overgewicht en hun gezinnen te inspireren voor een gezondere en actieve levensstijl, ontwikkelde Els Vercruysse een behandelmethode genaamd, ‘Het komt dik in orde™’. Het is een intensief en dynamisch traject van contactmomenten met diverse therapeuten verspreid over 1 jaar. Het gezondheidsprogramma biedt het hele gezin begeleiding om samen een gezonde levensstijl aan te leren en om kinderen hun overgewicht aan te pakken op een heel kindvriendelijke manier. Kinderen bepalen samen met hun ouders en een coördinator een team professionele therapeuten die hun die gehele periode begeleiden.


“ MET VEEL KARAKTER BEREIK JE DE TOP EN WORDT ALLES MOGELIJK “

                    Maximilien1                                                             Maximilien1

Gesteund door zijn ouders , neemt Maximilien de grote uitdaging aan om deel te nemen aan het programma ‘Het komt dik in orde™’. Gesteund door een team met professionele begeleiding engageert het jonge gezin zich om de zorg voor drie jonge kinderen, de uitbating van een druk restaurant en een intensief gezondheidsprogramma te combineren.

De aanpak van obesitas en overgewicht is een complexe materie. Gedurende een jaar wordt een bewustzijnsproces ontwikkeld, kennis en ervaring opgedaan om uiteindelijk zelf gezonde keuzes te kunnen maken. Begeleiden van kinderen, niet alleen met obesitas maar ook met overgewicht, vraagt een intensieve ondersteuning. Professionele therapie gebeurt met een aangepaste intensiteit in functie van de gezinsleden hun eigen noden en mogelijkheden. De therapeuten van het kind en zijn gezin stemmen de begeleiding voortdurend op elkaar af. Om die samenwerking praktisch haalbaar te maken, werd een software ELSITAS™ ontwikkeld die toelaat dat iedereen efficiënt en transparant kan samenwerken en communiceren via ‘Het komt dik in orde dossier’.

Er wordt nog steeds regelmatig terug gekeken naar mooie herinneringen en de enorme impact dat dit leerproces op hun leven kreeg. De familie woont nu niet meer in de stad boven het restaurant maar is bewust verhuisd naar een groene omgeving. Iedereen van het gezin sport en de ouders hebben een evenwicht gevonden tussen een drukke job en een actief gezinsleven.

Zes jaar later, op vraag van Maximilien zelf, ga ik nog eens met hem praten …

Zijn eerste woorden zijn duidelijk ‘Ik ben heel gelukkig, ik ga nu naar een sportschool, ik ben 10 kg vermagerd en heb dit allemaal zelf gedaan omdat ik het wil!’. Heel fier vertelt M. verder … twee uur lang … een waterval van woorden over zijn persoonlijke overwinningen.

Naast de schoolsport is hij actief als keeper in een voetbalclub. Daarmee sport Maximilien nu gemiddeld 12 uur per week.

Door zijn actiever leven, beweert hij fier geen nood meer te hebben aan televisie of andere activiteiten zoals computerspelletjes. Hij geniet nu van sport en spel.

Hij voelt zich ‘goed in zijn vel’, gaat terug graag naar school en heeft meer vrienden. De vrienden die hij tijdens het traject heeft leren kennen, zijn nog steeds zijn vrienden. Samen hebben ze leren lopen, een werkboek vol opdrachten ingevuld, zelfs liedjes uitgevonden om gemotiveerd te blijven sporten.

Maximilien wordt niet meer met de auto naar school gebracht, maar doet dit zelfstandig met de bus. De fiets is niet veilig en 25 km is te ver gecombineerd met de vele andere sportactiviteiten. Alhoewel hij dit wel graag zou doen. Hij kiest bewust en verdeelt zelf de sportactiviteiten met regelmaat over de gehele week. Af en toe krijgt de coach nog eens een vraag tot ondersteuning met de oefentherapie. Het blijft belangrijk, ook jaren na het zorgtraject, je teamleden te kunnen contacteren om advies te krijgen.

Wanneer hij in de week ’s morgens moet opstaan, is hij nog moe, maar eet heel bewust een evenwichtig ontbijt vooraleer naar school te vertrekken. Zaken zoals fastfood, frisdranken en snoep heeft hij helemaal niet meer nodig. Hij denkt daar zelfs niet meer aan. Papa zorgt voor gezonde voeding. En iedereen doet heel bewust boodschappen. Ook drinkt hij nog altijd dagelijks een liter water zoals het hem is aangeleerd.

Hij vertelde ook dat hij nog altijd een beetje medicatie neemt voor hij naar school gaat. Hij vindt het niet leuk, het verstoort zijn honger gevoel maar gelukkig is het volgens hem snel uitgewerkt. Heel bewust gaat hij om met voeding en medicatie in overleg met de voorschrijvende arts.

Zijn ouders zijn een heel belangrijke steun geweest gedurende het hele proces. ‘Niet alleen de coach was streng, maar ook mama was streng en bleef motiveren !!’ Ze ging zelf ook lopen samen met haar zoon en steunt hem onvoorwaardelijk. De ervaring dat alles kan, als je het zelf wilt en je je inzet was de grote doorbraak. ‘Met veel karakter bereik je de top’ , zo verklaart hij zelf heel fier.

‘Niet alleen mijn mama en papa zijn belangrijk, maar ook een coach heb je nodig als steun. Want als je te dik bent, dan durf je niet naar buiten te komen en sporten. Je bent bang om uitgelachen te worden. Maar met een coach durf je dat wel.’

Maximilien is nu 16 jaar, 1m70 en weegt nu 58 kg = BMI = 20 . Een mooie sportieve jongen. Hij wil mij de boodschap meegeven dat de verantwoordelijkheid van de gezondheid van jongeren bij de ouders ligt en de kwaliteit van opvoeding en omgeving. Met de juiste vrienden kijk je geen televisie, speel je geen play station, rook of smoor je niet maar sport je en leef je gezond!

Mama is super fier over de prestaties van haar zoon, en is voor altijd dankbaar dat ze professionele hulp en ondersteuning hebben gevonden in dit leerproces.

‘Lucas, het komt dik in orde’ is een didactisch kinderverhaal en vertelt het verhaal van Maximilien en vele andere kinderen die dit traject reeds volgden. Samen met dit verhaal en de steun van AG verzekeringen wensen we kinderen en ouders te sensibiliseren en motiveren om hulp te zoeken bij het ontwikkelen van een gezonde levensstijl. Want gezond leren leven en overgewicht behandelen is leuk en leerrijk en belangrijk voor je toekomst.