Word partner!

Overgewicht en obesitas hebben het niveau van een epidemie bereikt.

De Wereldgezondheidsorganisatie schat het aantal zwaarlijvige kinderen jonger dan vijf jaar wereldwijd op 43 miljoen en waarschuwt voor een te grote normalisering van overgewicht ! Tussen 9 en 12 jaar is 1 kind op 5 té zwaar. Deze cijfers blijven stijgen en zijn verontrustend omdat jonge kinderen met overgewicht een groot risico lopen om, eens volwassen, obesitas te ontwikkelen en chronisch ziek te worden. Als daar niet dringend iets aan gedaan wordt dan zullen overgewicht en alle ziekten die ermee gepaard gaan een grotere last voor de maatschappij worden dan de vergrijzing. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het een complex fenomeen is en door zorgverstrekkers sterk onderschat wordt. De WHO waarschuwt voor het al te veel normaliseren van de toestand.

WORD U EEN TEAMLID VAN ‘HET KOMT DIK IN ORDE™’ ?

Levenslust - Doorzetting - Focus - Vriendschap - Evenwicht - Creativiteit - Vertrouwen - Wilskracht - Zelfrespect


Mijn interesse voor de behandeling van jongeren met overgewicht groeide vanuit mijn jarenlange beroepservaring met kinderen, literatuurstudies en opleidingen.

Mijn eerste opleidingen geaggregeerde Licentiaat in de lichamelijke opvoeding en Licentiaat in de kinesitherapie en revalidatiewetenschappen genoot ik aan de Gentse Universiteit. Ik behandelde 10 jaar kinderen met psychomotore ontwikkelingsstoornissen en ademhalingsproblematiek. Een Sportspecialisatie met bijzondere bevoegdheid voor fitness, realiseerde ik in samenwerking met de Gentse Universiteit en diverse fitness centra in Los Angeles. Ik behaalde een Master in Osteopathic Medicine aan de University of Applied Sciences of Tirol en doceerde er kinderosteopathie.

Samen met verschillende therapeuten zet ik me reeds 6 jaar actief in voor het behandelen van overgewicht en obesitas. Ik heb een waardevolle beroepservaring genoten bij de multidisciplinaire behandeling van meer dan 120 jongeren met overgewicht. De positieve resultaten zijn te danken aan de intensieve ondersteuning van het kind samen met zijn leefomgeving en met een aangepaste intensiteit van professionele therapie.

Vanuit mijn opleiding, beroepservaring en literatuurstudies ontwikkelde ik uiteindelijk de behandelmethode :

Het komt dik in orde™ :

1. Het is een dynamisch traject van wekelijkse therapiemomenten met diverse therapeuten ( arts, osteopaat, kinesist, psycholoog, diëtist, bewegingscoach of leerkracht lichamelijke opvoeding) verspreid over 1 jaar.
2. Elk kind gebruikt een gestandaardiseerd werkboek samen met zijn ouders. Het is gebaseerd op een inhoudelijk draaiboek met specifieke leerdoelen voor elk therapie moment.
3. Het werkboek is transparant voor elkeen die het kind in zijn opvoeding volgt. Er is betrokkenheid in het verhaal van elk individu met zijn persoonlijke context rond gezondheid, voeding en beweging.
4. Bij de begeleiding stemmen therapeuten en het gezin zich dusdanig efficiënt op elkaar af, zodat het kind samen met zijn leefomgeving duurzame veranderingen in leefgewoonten bereikt.

Vanuit verschillende invalshoeken worden initiatieven opgestart om kinderen tot gezond leven aan te sporen. Dit is hoopgevend. Maar onderzoek toont aan dat verschillende behandelingen van overgewicht en obesitas niet uniform zijn en onvoldoende grootschalig kunnen worden toegepast. Bovendien wordt een totaal behandeling door kleine initiatieven versnipperd en dat werkt ongecoördineerd, sequentieel en bijgevolg niet efficiënt. Zelf heb ik ervaren dat multidisciplinair en transdisciplinair behandelen zeer tijdrovend en praktisch zeer moeilijk realiseerbaar is. Om dit op te lossen en toch tegemoet te komen aan de noodzaak van intensief samenwerken, ontwikkelde ik een veilige en heel gebruiksvriendelijke software ELSITAS™. De therapeuten kunnen via ‘Het komt dik in orde™’ - dossier van Elsitas optimaal met elkaar samenwerken en communiceren.

Waarom kan ‘Het komt dik in orde™’ een meerwaarde bekeken voor uw school of klas ?

1. In scholen wordt meer en meer aandacht besteed aan gezondheid en een gezonde levensstijl. Samen met Zora stimuleer ik kinderen op een positieve manier in de klas om ‘zorg voor gezondheid’ hoog in het vaandel te dragen. Kinderen worden sterk aangesproken door technologie. Zora is een humanoïde robot die wordt gebruikt als bondgenoot om het leerproces nog uitdagender te maken. Samen verduidelijken ‘Het komt dik in orde™’ en Zora de leerdoelen van scholen en leerkrachten omtrent gezondheid tijdens een seminarie in de klas samen met de leerlingen.

2. Onze levensstijl wordt in de eerste plaats bepaald door kennis en informatie. Voor ouders organiseert ‘Het komt dik in orde™’ informatieavonden ‘ouder en kind, samen gezond’.

3. Ik schreef een didactisch onderbouwd kinderverhaal ‘Lucas, het komt dik in orde’. Ouders, leerkrachten en therapeuten kunnen via dit verhaal op een positieve manier het onderwerp en dit behandeltraject bespreekbaar maken in de klas. De kinderen kunnen vanuit de school een positief verhaal meenemen naar huis en ouders helpen hun context rond gezondheid te veranderen.

Het zorgtraject is niet enkel een werk instrument om obese kinderen te behandelen maar het is ook bruikbaar als preventie en behandelen van kinderen met licht overgewicht of aanleg tot overgewicht.

Wilt u als school of leerkracht meer weten over het multidisciplinair behandelplan “HET KOMT DIK IN ORDE”, dan kan u contact opnemen met Els Vercruysse.

Gesteund door partner

Adres : Gistelsteenweg 321A – 8490 JABBEKE
Tel : +32 495459022 / +32 473712535
https://www.elsvercruysse.eu
http://fb.me/ELSITAS
els.vercruysse@gmail.com * info@elsitas.be